Modelarska radionica

U sastavu aerokluba Brod postoji i djeluje modelarska radionica, u kojoj se zainteresirani učenici obučavaju u izradi i letenju sa modelima jedrilica. U tu svrhu povremeno i po potrebi organiziramo tečajeve na kojima naši članovi drže predavanje i praktični rad sa polaznicima. Sadržaj tečaja je slijedeći:

  • Teoretski dio u kome se objašnjavaju osnove aerodinamike, zašto i kako model leti i ostaje u zraku, dijelovi jedrilice i njihova funkcija, raspored težina modela i sve ostalo potrebno za osnovno razumijevanje ove teme.
  • Praktični dio u kome se polaznike informira o potrebnim alatima za izradu modela, o materijalima, čitanje nacrta, korištenje raznih ljepila i materijala za presvlačenje krila itd. Svi učesnici dobiju sav potreban materijal i alate, radne stolove i upute.
  • Isprobavanje i let sa gotovim modelima. Ovo se najčešće obavlja u školskim dvoranama i slićnim većim prostorijama. Vrši se podešavanje krilnih i repnih površina te težišta modela kako bi on imao što duži let.
  • Takmičarski dio. Povremeno se organiziraju takmičenja od strane raznih aeroklubova baš za ove mlade modelare i njihove jedrilice. I naš aeroklub je više puta bio organizator ovakvih takmičenja, uz vrlo veliki odaziv i interes.

Svrha ovoga rada je da mladi modelari i modelarke, koji imaju afinitet za tehničkim odgojem steknu osnovna znanja o čitanju nacrta, aerodinamici, izradi modela, a i druženje sa drugim modelarima i drugim klubovima je svakako vrlo korisno. Pozivamo sve zainteresirane da se informiraju u upravi aerokluba o slijedećim terminima ovih tečajeva i da se prijave.      Bojan Zvonarević, 02/2018

Voditel modelarske radionice  Igor  Nišević

Igor Nišević nam dolazi iz Valpova  rođen je 1996. g. u Osijeku. Završio je osnovnu školu i opću gimnaziju u Valpovu, a trenutno studira na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Maketarstvom i zrakoplovnim modelarstvom se bavi od 2007. godine. Trenutno se aktivno natječe u tri kategorije (F1N, F1N 150 i F1B) te pravi radioupravljane modele i modele jedrilica. Do sada je nastupio na stotinjak natjecanja, a osvojio je 80-ak odličja. 2011. godine bio je državni prvak iz maketarstva u Puli, a u zrakoplovnom modelarstvu ima više odličja na državnim prvenstvima i jedan nastup u sklopu državne juniorske reprezentacije.

PRISTUPNICA AK BROD

Obrazac za upis AK BROD

Suglasnost roditelja za fotografiranje i snimanje

 

Slike modela koji se rade na modelarskoj radionici

VIDEO