Poštovani članovi,Članarina za 2024. godinu nije se mijenjala u odnosu na članarinu za 2023. godinu, te i dalje iznosi 30 EUR godišnje. Na jednoj od prijašnjih Skupština Aerokluba BROD izglasano je da se za članove koji ne uplate godišnju članarinu do 31.03. tekuće godine članarina povećava za 50%. Sukladno tomu,…

Read more

Poštovani članovi, Zbog prelaska s HRK na EUR, potrebno je bilo dogovoriti i regulirati novi iznos članarine u EUR. Bilo je raznih prijedloga, no na Izvršnom odboru najviše glasova dobio je prijedlog da se članarina zaokruži na najbliži iznos dosadašnje članarine, odnosno na 30 EUR godišnje. Na jednoj od prijašnjih…

Read more

2/2