Izvršna i nadzorna tijela

O nama

Aeroklub “BROD” ustrojen je kao udruga građana s ciljem razvijanja i promicanje zrakoplovstva, zrakoplovnog sporta i zrakoplovno tehničke kulture iz svih područja zrakoplovnih djelatnosti.

Uprava kluba

Aeroklub zastupa i predstavlja predsjednik, a u slučaju spriječenosti ga zamjenjuje dopredsjednik ili ravnatelj/odgovorni rukovoditelj, odnosno osoba koju predsjednik ovlasti. U zrakoplovnim djelatnostima Aeroklub zastupa ravnatelj/ odgovorni rukovoditelj.

Igor Ilic

Igor Ilić

predsjedik

Domagoj Bartek

Domagoj Bartek

dopredsjednik

Mato Čizmić

tajnik

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni i upravni organ koji između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Aerokluba. Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočan nadpolovičan broj članova. Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.
Igor Ilic

Domagoj Bartek

predsjednik

Borislav Antolović

član

Marinko Jozić

član

Milivoj Hucaljuk

član

Ladislav Antić

član

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor skrbi o poštivanju zakona, Statuta i drugih općih akata Aerokluba, radu organa, o financijskom poslovanju i raspolaganju imovinom Aerokluba.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština iz redova članova Skupštine.

Dalibor Vlašić

predsjednik

Kristijan Vuković

član

Stefan Ivancic

Štefan Ivančić

član