A kako jedrilica sleti?” je pitanje koje su me pitali gotovo svi. No zar ne bi pitanje trebalo glasiti a kako jedrilca poleti i uopće leti. Evo objašnjenja na sve.

Jedrilica ima posebno dizajnirana krila, velike površine i posebnog profila jer ne koristi motor pri letu, već koristi svoju težinu i vjetrove (termike) kako bi ostala u zraku.

 

 

Jedrilica polijeće šlepom. Gore na slici vidite kako je štrik zakvačen pri vrhu trupa. Drugi kraj tog štrika je zakvačen na stražnji kraj aviona koji ovdje služi kako bi vukao – “šlepao” jedrilicu u zraku. Jedrilica ima jedan kotač u sredini i zbog toga joj jedno krilo na zemlji uvijek stoji na podu. Pri startu sa zemlje jedan dio puta to krilo pridrži jedan od kolega, dok se na razvije dostatno strujanje zraka oko krila. Nakon što zrak počne strujati oko krila, krila se sama počnu održavati horizontalno, i pilot ih pri tome komandama još malo popravlja.

Nakon određene brzine jedrilica se, zbog toga što je lakša od aviona, odvoji prije od zemlje i kratko vrijeme leti iza aviona na visini od svega dva metra. Tada poleti i avion i obje letjelice se počnu dizati. Pilot u jedrilici pri tome vodi računa o nagibu i visini kako bi što točnije pratio avion. U početku podizanja se kruži oko piste, radi sigurnosti. Avion i jedrilica lete na razmaku od 50 do 100 metara. Ako se ide na jedrenje, avion vuče jedrilicu dok se ne naiđe na termičko dizanje i tada se jedrilica odkvači od aviona. Avion počne sletati a jedrilica ostaje u zraku.